Anton

Bine aţi venit

În urmă cu 10 ani, din iniţiativa unor oameni de suflet, în majoritate dascăli, a luat fiinţă Fundaţia „Sfântul Anton de Padua” Ulmeni, fundaţie, care, la ora actuală, patronează şase licee particulare, în judeţul Maramureş şi în judeţul Satu Mare.

Călăuziţi de gândul cel bun, decideţi alegerea corectă!

Piatra de temelie a învăţământului liceal particular autorizat a fost pusă în oraşul Ulmeni, în anul 1998, urmând la Baia Mare, în anul 2002, la Vişeu de Sus, în anul 2003, la Sighetu-Marmaţiei, în 2005, la Satu Mare, în anul 2008 şi la Târgu Lăpuş, în anul 2009.

Reuşita noastră a fost posibilă datorită încrederii acordate de către cadre, părinţi, elevi şi tineri, care au înţeles că învăţământul particular reprezintă o deschidere spre învăţământul european, competent şi performant şi o alternativă pentru tinerii, care doresc să-şi continue şi să-şi finalizeze studiile liceale, şi nu în ultimul rând, calităţii educaţionale oferite de către distinşii dascăli, prin performanţele obţinute de-a lungul anilor.

Strădania şi dăruirea profesorilor a fost răsplătită cu premii şi menţiuni obţinute de către elevii noştri, de la învăţământul de zi, la concursurile şi la olimpiadele şcolare, faza judeţeană, la disciplinele: limba germană, limba latină, limba şi literatura română, geografie, T.I.C. şi la întreceri sportive.

Parteneriatele educaţionale, activităţile extraşcolare, extracurriculare au contribuit, şi acestea, la formarea personalităţii elevilor şi a unei culturi solide, care să le permită accesul în amfiteatrele Almei Mater sau în competiţia vieţii.

Dacă munca dascălilor a fost încununată de rezultatele elevilor şi munca elevilor a fost răsplătită, prin burse de excelenţă, burse de studiu, premii şi stimulente materiale şi financiare, excursii gratuite în ţară şi în străinătate, oferite de Fundaţia „Sfântul Anton de Padua” Ulmeni. De oportunităţile oferite de fundaţie au beneficiat, an de an, nu numai elevii merituoşi la învăţătură, ci şi cei care au situaţii speciale, acordându-li-se burse şi ajutoare sociale. Fundaţia îşi desfăşoară activităţi, atât în spaţiile proprii, cât şi în spaţii închiriate, care au dotările corespunzătoare procesului instructiv-educativ modern şi de calitate. În liceele noastre, elevii se pot orienta spre o paletă vastă de specializări, de la cele de pregătire teoretică şi de cultură generală, la cele cerute pe piaţa muncii, specializări care sunt prezentate în cuprinsul acestei reviste.

Elevii merituoşi care obţin rezultate deosebite la învăţătură vor fi recompensati prin burse de merit si burse de studiu, iar cei cu situaţii familiale deosebite dovedite prin acte vor primi burse sociale.

Înscrierile se fac şi pentru clasa a X-a zi, inclusiv pentru absolvenţii de clasa a IX-a S.A.M., cu examen de capacitate.

Elevilor, care frecventează cursurile de zi, li se oferă laptop-uri cu conexiune la internet, manuale gratuite şi două excursii în cursul anului şcolar, sponsorizate de către Fundaţia „Sfântul Anton de Padua” Ulmeni.

După un deceniu de activitate, ne simţim puternici, pentru că avem gândul datoriei împlinite şi în acelaşi timp prefigurăm, în mod realist,împlinirile noastre viitoare, făcându-ne o datorie de suflet faţă de patronii noştri spirituali, mari învăţaţi ai vremurilor de atunci, universali în timp – Sfântul Anton de Padua şi George Pop de Băseşti.